logo https://bigfamily.vn

Aviva An Tâm Hưng Vượng

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Trên chặng đường phát triển của Doanh nghiệp, tài chính vững mạnh và nguồn nhân sự ổn định luôn là nền tảng thiết yếu cho thành công. Có kế hoạch bảo vệ nhân viên trước những bất ổn của đời sống không chỉ là một chính sách phúc lợi ưu việt giúp thu hút và giữ chân nhân tài, mà còn là giải pháp đảm bảo tài chính cho Doanh nghiệp nếu Người lao động gặp rủi ro trong quá trình lao động.


Với 3 kế hoạch Đầu tư - Tiết kiệm – Bảo vệ trong cùng một sản phẩm, Aviva – An Tâm Hưng Vượng là một giải pháp thông minh mang lại chính sách phúc lợi hoàn thiện, giúp Doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn vốn và Người lao động thêm an tâm trên hành trình gặt hái thành công; xây dựng nên một Doanh nghiệp vững bền, thịnh vượng.

Lý do lựa chọn An Tâm Hưng Vượng
Lựa chọn đa dạng
 • Lựa chọn quyền lợi bảo vệ từ 3 kế hoạch Đầu tư - Tiết kiệm - Bảo vệ
Giải pháp tài chính linh hoạt, thông minh
 • Lựa chọn đóng phí một lần/ngắn hạn, bảo vệ lâu dài đến 15 năm 
 • Rút tiền linh hoạt từ Giá trị tài khoản đóng thêm 
Tiết kiệm an toàn
 • Gia tăng giá trị tích lũy với Quyền lợi duy trì Hợp đồng
 • Hưởng lợi từ Lãi suất đầu tư an toàn
Quyền lợi Bảo Hiểm
Kế hoạch Bảo Vệ

Quyền lợi duy trì Hợp đồng: (% trên phí bảo hiểm cơ bản của năm Hợp đồng đầu tiên): từ 6% đến 15% trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn

Quyền lợi đáo hạn: nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

 • Cơ bản: (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm 
 • Nâng cao: Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm Tử vong 

Quyền lợi Tai nạn cá nhân: chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% Số tiền bảo hiểm), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% Số tiền bảo hiểm), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% Số tiền bảo hiểm tùy trường hợp)

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Nằm viện: Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện/ Nằm viện đặc biệt (0,1%/ 0,2% Số tiền bảo hiểm/ngày); Hỗ trợ chăm sóc y tế (1% Số tiền bảo hiểm/lần, tối đa 3 lần); chi trả lên đến 150 ngày nằm viện/năm

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Phẫu thuật: Chi trả theo tỉ lệ % Số tiền bảo hiểm. Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn: (Giai đoạn sớm: 25% Số tiền bảo hiểm * 2 lần; Giai đoạn sau: 100% Số tiền bảo hiểm trừ đi Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Giai đoạn sớm đã trả.

Kế hoạch tiết kiệm

Quyền lợi duy trì hợp đồng: (% trên phí bảo hiểm cơ bản của Năm Hợp đồng đầu tiên): từ 6% đến 15%, trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn

Quyền lợi đáo hạn: nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Lưa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

 • Cơ bản: (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm 
 • Nâng cao: Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm Tử vong 

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn cá nhân: chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% Số tiền bảo hiểm), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% Số tiền bảo hiểm), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% Số tiền bảo hiểm tùy trường hợp)

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Nằm viện: Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện/ Nằm viện đặc biệt (0,1%/ 0,2% Số tiền bảo hiểm/ngày); Hỗ trợ chăm sóc y tế (1% Số tiền bảo hiểm/lần, tối đa 3 lần); chi trả lên đến 150 ngày nằm viện/năm

Quyền lợi hỗ trợ chi phí Phẫu thuật: Chi trả theo tỉ lệ % Số tiền bảo hiểm. Tối đa: 100% Số tiền bảo hiểm.

Kế hoạch đầu tư

Quyền lợi duy trì hợp đồng: (% trên phí bảo hiểm cơ bản của Năm HĐ đầu tiên): từ 6% đến 15%, trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 6, 9, 12 và đáo hạn

Quyền lợi đáo hạn: nhận Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi trừ đi khoản nợ (nếu có)

Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

 • Cơ bản: (Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản) + Giá trị tài khoản đóng thêm 
 • Nâng cao: Số tiền bảo hiểm + Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Khoản trả trước khi nộp yêu cầu chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong: 20% Giá trị tài khoản hợp đồng (≤ 30 triệu), sẽ khấu trừ khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm Tử vong 

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn cá nhân: chi trả trong các trường hợp Bỏng nặng (100% Số tiền bảo hiểm), Thương tật vĩnh viễn do tai nạn (tối đa 100% Số tiền bảo hiểm), Tử vong do tai nạn (lên đến 300% Số tiền bảo hiểm tùy trường hợp).

Minh họa Quyền lợi Bảo Hiểm

Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia 18 tuổi - 60 tuổi
Tuổi đáo hạn/kết thúc thời hạn bảo hiểm 75 tuổi
Thời hạn đóng phí Một lần hoặc 3, 5 năm
Định kỳ đóng phí Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng (đối với thời hạn đóng phí 3, 5 năm)

1. Để tham gia các dịch vụ Tài chính Bảo hiểm tại BigFamily.vn tôi cần phải làm gì? 

Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn đã gửi danh thiếp điện tử đến bạn. Trên danh thiếp điện tử của mỗi chuyên gia có đầy đủ thông tin về chuyên gia và 5 cách thức liên lạc mà bạn có thể kết nối trực tiếp bao gồm: Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email, chát trực tiếp qua Facebook hoặc Zalo.

 2. Chuyên gia tư vấn của BigFamily là ai ?

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi là các chuyên gia đang làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn bảo hiểm trên toàn quốc. Có chứng chỉ hành nghề, am hiểu nghiệp vụ tài chính bảo hiểm. Là người hỗ trợ tư vấn dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân và gia đình bạn.

 3. Làm sao tôi biết được đó là chuyên gia của BigFamily.vn ?

Mỗi chuyên gia của BigFamily.vn đều có một cửa hàng trực tuyến được xác thực tại BigFamily.vn với đầy đủ thông tin về chuyên gia, bạn có thể xem đầy đủ thông tin về chuyên gia và các sản phẩm mà chuyên gia đang cung cấp trước khi liên hệ.

 4. Quy trình tư vấn dịch vụ của chuyên gia sẽ như thế nào?

Bước 1: Liên hệ chuyên gia đã gửi danh thiếp điện tử cho bạn;

Bước 2: Hãy hỏi chuyên gia thật nhiều về dịch vụ mà bạn muốn tìm hiểu;

Bước 3: Gặp trực tiếp để chuyên gia trình bày và giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm;

Bước 4: Sau đó bạn hãy cân nhắc thật kỹ về những điều chuyên gia đã tư vấn;

Bước 5: Sau khi thấy hài lòng, hãy để chuyên gia hoàn tất việc đăng ký dịch vụ dành cho bạn.

 5. Tôi có bị làm phiền hay bị tiết lộ thông tin cá nhân không? 

Đây là điều mà bạn hoàn toàn yên tâm khi liên hệ chuyên gia của chúng tôi. Khi bạn gửi yêu cầu cho chuyên gia tư vấn thì chỉ có 1 chuyên gia hỗ trợ và không có bất kỳ một sự làm phiền nào khác từ bất kỳ ai. Chuyên gia của chúng tôi luôn tuân thủ quy định bảo mật quyền riêng tư và thông tin khách hàng khi tư vấn các dịch vụ đến bạn. Thông tin của bạn sẽ chuyển trực tiếp cho đúng một chuyên gia mà bạn đã lựa chọn và tin tưởng.

 6. Trường hợp tôi cần tư vấn dịch vụ tài chính bảo hiểm tại nhà thì thế nào?  

Sau khi trao đổi với bạn qua điện thoại hoặc email, facebook, zalo…chuyên gia của chúng tôi sẽ gặp bạn trực tiếp để tư vấn dịch vụ tài chính bảo hiểm tại nhà, tại cơ quan.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav