logo https://bigfamily.vn

Chubb Life - Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y

Viết đánh giá
Tình trạng: Sẵn sàng tư vấn
Sản phẩm uy tín

Bệnh nan y là nỗi lo lắng của biết bao gia đình khi không may có người nhà mắc phải "án chung thân" này, đặc biệt đó lại là người trụ cột trong gia đình. Nếu gặp phải rủi ro này, ngoài những lo lắng về sức khỏe, vấn đề tài chính cũng có thể trở thành bài toán không có lời giải đối với nhiều người. 


Với mong muốn đồng hành cùng gia đình có người trụ cột mắc Bệnh Nan Y, Chubb Life đã phát triển sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y. Không chỉ bảo vệ cho người chủ của gia đình, người hôn phối và con trẻ cũng nhận được những quyền lợi đặc biệt trong gói sản phẩm này. Ngoài ra, cũng như các dòng sản phẩm liên kết chung khác, sản phẩm này còn là một kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn cho bản thân và gia đình. 

Tham gia “Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y”, gia đình bạn sẽ giảm bớt gánh lo về kinh tế để vui sống hạnh phúc và trọn vẹn với những kế hoạch và dự định cho tương lai. Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Chỉ khi nắm giữ được thứ “tài sản” này, cuộc sống mới trở nên hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Quyền lợi chung

Lý do Bạn nên chọn - Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y
 • Không phát sinh chi phí trên Tài khoản Tích luỹ, mang đến hiệu quả đầu tư và linh hoạt cao nhất
 • Bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn và 96 bệnh nan y qua nhiều giai đoạn
 • Hoàn lại 100% tổng phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ vào dịp kỷ niệm tuổi 75
 • Tự động bảo vệ con trẻ chào đời trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực mà không phải đóng thêm phí 
 • Nhận thêm 100% khoản lãi trung bình hàng năm giá trị tài khoản hợp đồng trong mỗi 4 năm
 • Hỗ trợ Y tế và Tham vấn Y tế bên thứ 2

Quyền lợi bảo hiểm

1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y: (Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi)

Người Được Bảo Hiểm chính 

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn: 50% Mệnh giá sản phẩm (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).

Người hôn phối(*)

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn: 50% Mệnh giá sản phẩm (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).
2. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong - Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (**)

Người Được Bảo Hiểm Chính

Lựa chọn A:

 • Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc Mệnh giá sản phẩm (***); và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy.

Lựa chọn B:

 • Tổng của Mệnh giá sản phẩm (***) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”). (Nếu Người Được Bảo Hiểm chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm)
 • Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc Mệnh giá sản phẩm (***); và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy. (Nếu Người Được Bảo Hiểm chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn vào hoặc sau ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm)

Người hôn phối(*)

 • 100% Mệnh giá sản phẩm (Trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y, nếu có)

  3. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn

  • Nếu Người Được Bảo Hiểm chính hoặc Người hôn phối tử vong do Tai nạn trước khi đạt 70 tuổi, ngoài Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Chubb Life sẽ chi trả thêm 50% Mệnh giá Sản phẩm.
   4. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y dành cho Người Được Bảo Hiểm là trẻ em: 25% Mệnh giá sản phẩm (Tối đa 100 triệu đồng) 

     Quyền lợi đầu tư và gia tăng tích luỹ hiệu quả: 

     • Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y là một giải pháp tiết kiệm an toàn, đầu tư hiệu quả và linh hoạt trong việc thiết lập các kế hoạch tài chính phù hợp cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt. 

     Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

     • Là quyền lợi dành cho khách hàng tham gia hợp đồng lâu dài nhằm gia tăng Giá trị Tài khoản Hợp đồng của khách hàng. Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 4 và của mỗi 4 năm sau đó, Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ được cộng thêm một khoản bằng 100% khoản lãi trung bình hàng năm đã chi trả trong mỗi 4 Năm hợp đồng trước đó.

     Quyền lợi Tuổi vàng

     • Đây được xem như một món quà mà Chubb Life muốn dành tặng cho khách hàng của mình ở một thời điểm đặc biệt trong cuộc đời – TUỔI VÀNG.
     • Vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 75 của Người Được Bảo Hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Quyền lợi Tuổi vàng bằng cách cộng vào Giá trị Tài khoản Cơ bản một khoản bằng 100% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Hợp đồng Bảo hiểm tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm.

     Quyền lợi Đầu tư

     • Bên mua Bảo hiểm được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này được dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận đầu tư dự kiến và sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố. Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu là 3%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ Năm hợp đồng thứ 11 đến Năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những Năm hợp đồng còn lại.

     Quyền lợi Đáo hạn

     • Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực đến Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm,
     • Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

     Quyền lợi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng

     • Bên mua Bảo hiểm có thể rút tiền bất cứ lúc nào trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực. Số tiền được rút lên đến 100% Giá trị Tài khoản (“GTTK”) Tích lũy và 80% Giá trị Hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản. Khi BMBH rút tiền từ Giá trị Tài khoản Cơ bản, Mệnh giá sản phẩm có thể được điều chỉnh theo các điều kiện quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
        Ai có thể tham gia
        Bên mua Bảo hiểm Là tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên. 
        Người được Bảo hiểm Từ đủ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.
        Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”) Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi Người Được Bảo Hiểm đạt 99 tuổi. 
        Mệnh giá Sản phẩm tối thiểu 150 triệu đồng
        Thời hạn đóng Phí bảo hiểm Linh hoạt tùy theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng, ngoại trừ trong 3 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản

        1. Để tham gia các dịch vụ Tài chính Bảo hiểm tại BigFamily.vn tôi cần phải làm gì? 

        Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn đã gửi danh thiếp điện tử đến bạn. Trên danh thiếp điện tử của mỗi chuyên gia có đầy đủ thông tin về chuyên gia và 5 cách thức liên lạc mà bạn có thể kết nối trực tiếp bao gồm: Gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email, chát trực tiếp qua Facebook hoặc Zalo.

         2. Chuyên gia tư vấn của BigFamily là ai ?

        Chuyên gia tư vấn của chúng tôi là các chuyên gia đang làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng và các tập đoàn bảo hiểm trên toàn quốc. Có chứng chỉ hành nghề, am hiểu nghiệp vụ tài chính bảo hiểm. Là người hỗ trợ tư vấn dịch vụ tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân và gia đình bạn.

         3. Làm sao tôi biết được đó là chuyên gia của BigFamily.vn ?

        Mỗi chuyên gia của BigFamily.vn đều có một cửa hàng trực tuyến được xác thực tại BigFamily.vn với đầy đủ thông tin về chuyên gia, bạn có thể xem đầy đủ thông tin về chuyên gia và các sản phẩm mà chuyên gia đang cung cấp trước khi liên hệ.

         4. Quy trình tư vấn dịch vụ của chuyên gia sẽ như thế nào?

        Bước 1: Liên hệ chuyên gia đã gửi danh thiếp điện tử cho bạn;

        Bước 2: Hãy hỏi chuyên gia thật nhiều về dịch vụ mà bạn muốn tìm hiểu;

        Bước 3: Gặp trực tiếp để chuyên gia trình bày và giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm;

        Bước 4: Sau đó bạn hãy cân nhắc thật kỹ về những điều chuyên gia đã tư vấn;

        Bước 5: Sau khi thấy hài lòng, hãy để chuyên gia hoàn tất việc đăng ký dịch vụ dành cho bạn.

         5. Tôi có bị làm phiền hay bị tiết lộ thông tin cá nhân không? 

        Đây là điều mà bạn hoàn toàn yên tâm khi liên hệ chuyên gia của chúng tôi. Khi bạn gửi yêu cầu cho chuyên gia tư vấn thì chỉ có 1 chuyên gia hỗ trợ và không có bất kỳ một sự làm phiền nào khác từ bất kỳ ai. Chuyên gia của chúng tôi luôn tuân thủ quy định bảo mật quyền riêng tư và thông tin khách hàng khi tư vấn các dịch vụ đến bạn. Thông tin của bạn sẽ chuyển trực tiếp cho đúng một chuyên gia mà bạn đã lựa chọn và tin tưởng.

         6. Trường hợp tôi cần tư vấn dịch vụ tài chính bảo hiểm tại nhà thì thế nào?  

        Sau khi trao đổi với bạn qua điện thoại hoặc email, facebook, zalo…chuyên gia của chúng tôi sẽ gặp bạn trực tiếp để tư vấn dịch vụ tài chính bảo hiểm tại nhà, tại cơ quan.

        
        popup

        Số lượng:

        Tổng tiền:

        Giỏ hàng( Sản phẩm)

        avatar
        Xin chào
        close nav